ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายการศาลปกครองพบประชาชน ออกอากาศวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 หัวข้อ ปั๊มก๊าซที่ปลอดภัยระยะแค่ไหนถึงจะดีพอ

รายการศาลปกครองพบประชาชน ออกอากาศวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 19.30-20.00 น. ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด

โดย นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง

หัวข้อ ปั๊มก๊าซที่ปลอดภัยระยะแค่ไหนถึงจะดีพอ

 

ประเด็นที่น่าสนใจ

- กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก่อสร้างสถานบริการก๊าซปิโตเลียมเหลว LPG ไว้อย่างไร

- สถานบริการก๊าซเพื่อเป็นเชื้อเพลิงยวดยานพาหนะถือว่าเป็นสถานที่ที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเข้มงวดใช่หรือไม่

- เขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมฯ แห่งหนึ่งต้องห่างจากเขตสถานีบริการแห่งอื่นอย่างไร

 

 

--------------------------------------------------

ช่องทางติดตามข่าวสารต่างๆ
Facebook สำนักงานศาลปกครอง คลิก
Line@สำนักงานศาลปกครอง คลิก
สายด่วนศาลปกครอง 1355

วันทีประกาศข่าว: 10 ก.ย. 2562

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในการเข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครอ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ของจัดหวัดสุพรรณบุรี ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นิสิตจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครองสงขลา...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลปกครองและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ฉบับที่ ๔ ...
18 ก.ย. 2562 อ่านต่อ