ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายการศาลปกครองพบประชาชน ออกอากาศวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 หัวข้อ ปั๊มก๊าซที่ปลอดภัยระยะแค่ไหนถึงจะดีพอ

รายการศาลปกครองพบประชาชน ออกอากาศวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 19.30-20.00 น. ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด

โดย นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง

หัวข้อ ปั๊มก๊าซที่ปลอดภัยระยะแค่ไหนถึงจะดีพอ

 

ประเด็นที่น่าสนใจ

- กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก่อสร้างสถานบริการก๊าซปิโตเลียมเหลว LPG ไว้อย่างไร

- สถานบริการก๊าซเพื่อเป็นเชื้อเพลิงยวดยานพาหนะถือว่าเป็นสถานที่ที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเข้มงวดใช่หรือไม่

- เขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมฯ แห่งหนึ่งต้องห่างจากเขตสถานีบริการแห่งอื่นอย่างไร

 

 

--------------------------------------------------

ช่องทางติดตามข่าวสารต่างๆ
Facebook สำนักงานศาลปกครอง คลิก
Line@สำนักงานศาลปกครอง คลิก
สายด่วนศาลปกครอง 1355

วันทีประกาศข่าว: 10 ก.ย. 2562

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์และการปกครอง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานอาคารศาลปกครอง ...
17 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรีจัดพิธีทำบุญครบรอบ 5 ปี ศาลปกครองเพชรบุรี...
17 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองแก่คณะศึกษาดูงานจา...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 1 (ภูเก็ต) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทย...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ