ขนาดอักษร

โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครอง และบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นายสุรัตน์ พุ่มพวง อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนาในโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครอง และบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวข้อ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศาลปกครองอุบลราชธานี โดยมีนายอนนท์ อดิเรกสมบัติ รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรดำเนินการเสวนาและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย คณะตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี พนักงานคดีปกครองและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี

ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี

วันทีประกาศข่าว: 20 มิ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) ...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดสงขลา หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ