ขนาดอักษร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการเสวนาวิชาการเรื่อง มิติใหม่ของการบังคับคดีปกครอง


 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยมีนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ร่วมพิธีดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร


คณะผู้บริหารของสำนักงานศาลปกครองและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

 


ในการนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ เรื่อง "มิติใหม่ของการบังคับคดีปกครอง"
โดยได้รับเกีรยติจาก นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครสวรรค์
นายอำนาจ พวงชมภู ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง


 นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด


นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครสวรรค์


ดำเนินการเสวนา โดย ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มศึกษากฎหมายมหาชน 3


ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ

 


ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ

 


ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ​     จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้โดยสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง

 

 


 

วันทีประกาศข่าว: 18 มิ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) ...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดสงขลา หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ