ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครองภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครองและบุคลากรของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครอง
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครองและบุคลากรของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ เป็นประธานการเสวนา
ร่วมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ พนักงานคดีปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีปกครอง โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ
“แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ” และภาคบ่ายการบรรยายหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการในการสนับสนุนการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ”
โดยนายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศาลปกครองนครสวรรค์ 

วันทีประกาศข่าว: 17 มิ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) ...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง...
23 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดสงขลา หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
18 ก.ค. 2562 อ่านต่อ