ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 หัวข้อ คิดช้าไปบ้างถึงกับไม่ให้เบิกค่าเดินทางเลยหรือไร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30-20.00 น.
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "คิดช้าไปบ้างถึงกับไม่ให้เบิกค่าเดินทางเลยหรือไร"

ประเด็นที่น่าสนใจ

-การเบิกค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ มีหลักการว่าอย่างไร
-การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้อย่างไร
-การยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบกำหนดให้ต้องยื่นภายในกี่วัน

วันทีประกาศข่าว: 6 ก.พ. 2562

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จ.ระยอง...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณ...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ