ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 หัวข้อ คิดช้าไปบ้างถึงกับไม่ให้เบิกค่าเดินทางเลยหรือไร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30-20.00 น.
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "คิดช้าไปบ้างถึงกับไม่ให้เบิกค่าเดินทางเลยหรือไร"

ประเด็นที่น่าสนใจ

-การเบิกค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ มีหลักการว่าอย่างไร
-การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้อย่างไร
-การยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบกำหนดให้ต้องยื่นภายในกี่วัน

วันทีประกาศข่าว: 6 ก.พ. 2562

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครอง ในรูปแบบการเสวนาระหว่างตุลาการและพนัก...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอินเดีย...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...
15 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ