ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 หัวข้อ คิดช้าไปบ้างถึงกับไม่ให้เบิกค่าเดินทางเลยหรือไร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30-20.00 น.
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "คิดช้าไปบ้างถึงกับไม่ให้เบิกค่าเดินทางเลยหรือไร"

ประเด็นที่น่าสนใจ

-การเบิกค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ มีหลักการว่าอย่างไร
-การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้อย่างไร
-การยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบกำหนดให้ต้องยื่นภายในกี่วัน

วันทีประกาศข่าว: 6 ก.พ. 2562

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสงขลา จัดอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายและคดีพิพาททางปกครองที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
26 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
ตุลาการศาลปกครองระยอง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมาย การดำเนินการ...
25 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง โดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี...
25 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีบวงสรวงฯ และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายว...
25 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ให้การต้อนรับคณะสภาทนายความจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ...
24 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและวิธีพิจาร...
24 เม.ย. 2562 อ่านต่อ