ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 หัวข้อ พลัดตกหลังคาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ทำไมไม่ได้รับเงินบำเหน็จพิเศษ

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30-20.00 น.
นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง 
หัวข้อ พลัดตกหลังคาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ทำไมไม่ได้รับเงินบำเหน็จพิเศษ

ประเด็นที่น่าสนใจ

-สิทธิของลูกจ้างชั่วคราว หากประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์เกื้อกูลอย่างไรบ้าง
-หลักเกณฑ์การได้รับบำเหน็จพิเศษกำหนดไว้อย่างไร
-ใครบ้างที่มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จพิเศษ

วันทีประกาศข่าว: 4 ก.พ. 2562

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จ.ระยอง...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณ...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ