ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 หัวข้อ "น้ำหลาก น้ำไหล ใครต้องจ่าย?"

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562   เวลา 19.30-20.00 น.
นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "น้ำหลาก น้ำไหล ใครต้องจ่าย?"

 

ประเด็นที่น่าสนใจ
 - หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องน้ำ หรือการบริหารจัดการน้ำคือหน่วยงานใด
 - การบริหารจัดการน้ำกรณีฉุกเฉินหมายถึงกรณีอะไรบ้าง
 - ถ้าน้ำท่วมอันเกิดจากรัฐบริหารจัดการระบายน้ำไม่ดีจนทำให้สวนผลไม้ และบ่อเลี้ยงปลาของประชาชนเกิดความเสียหาย จะเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐได้หรือไม่ อย่างไร

 

ช่องทางติดตามข่าวสารต่างๆ
Facebook สำนักงานศาลปกครอง คลิก
Line@สำนักงานศาลปกครอง คลิก
สายด่วนศาลปกครอง 1355

 

วันทีประกาศข่าว: 29 ม.ค. 2562

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสงขลา จัดอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายและคดีพิพาททางปกครองที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
26 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
ตุลาการศาลปกครองระยอง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมาย การดำเนินการ...
25 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง โดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี...
25 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีบวงสรวงฯ และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายว...
25 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ให้การต้อนรับคณะสภาทนายความจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ...
24 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและวิธีพิจาร...
24 เม.ย. 2562 อ่านต่อ