ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 หัวข้อ "น้ำหลาก น้ำไหล ใครต้องจ่าย?"

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562   เวลา 19.30-20.00 น.
นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "น้ำหลาก น้ำไหล ใครต้องจ่าย?"

 

ประเด็นที่น่าสนใจ
 - หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องน้ำ หรือการบริหารจัดการน้ำคือหน่วยงานใด
 - การบริหารจัดการน้ำกรณีฉุกเฉินหมายถึงกรณีอะไรบ้าง
 - ถ้าน้ำท่วมอันเกิดจากรัฐบริหารจัดการระบายน้ำไม่ดีจนทำให้สวนผลไม้ และบ่อเลี้ยงปลาของประชาชนเกิดความเสียหาย จะเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐได้หรือไม่ อย่างไร

 

ช่องทางติดตามข่าวสารต่างๆ
Facebook สำนักงานศาลปกครอง คลิก
Line@สำนักงานศาลปกครอง คลิก
สายด่วนศาลปกครอง 1355

 

วันทีประกาศข่าว: 29 ม.ค. 2562

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จ.ระยอง...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณ...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ