ขนาดอักษร

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 หัวข้อ ลอตเตอรี่ขายเกินราคา ปัญหาโลกแตก

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562   เวลา 19.30-20.00 น.
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง 
หัวข้อ "ลอตเตอรี่ขายเกินราคา ปัญหาโลกแตก"

ประเด็นที่น่าสนใจ
 - การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความเป็นมาอย่างไร
 - สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง
 - ถ้ามีข้อพิพาทเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล จะฟ้องคดีที่ศาลปกครองได้หรือไม่
 - การปล่อยปละละเลยให้มีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่ระบุไว้ในสลาก หน่วยงานใดมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

วันทีประกาศข่าว: 7 ม.ค. 2562

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

Prof. Dr. Spyridon Flogaitis ผู้อำนวยการองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด ...
21 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินกา...
20 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ