ขนาดอักษร

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 หัวข้อ ลอตเตอรี่ขายเกินราคา ปัญหาโลกแตก

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562   เวลา 19.30-20.00 น.
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง 
หัวข้อ "ลอตเตอรี่ขายเกินราคา ปัญหาโลกแตก"

ประเด็นที่น่าสนใจ
 - การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความเป็นมาอย่างไร
 - สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง
 - ถ้ามีข้อพิพาทเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล จะฟ้องคดีที่ศาลปกครองได้หรือไม่
 - การปล่อยปละละเลยให้มีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่ระบุไว้ในสลาก หน่วยงานใดมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

วันทีประกาศข่าว: 7 ม.ค. 2562

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครอง และบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ...
20 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ตจัดเสวนาระหว่างตุลาการศาลปกครองภูเก็ตกับพนักงานคดีปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ การกำหนดตัวผู้ถู...
20 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองยะลา ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ แล้วความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครองและบุคลากรของสำนักง...
20 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการเสว...
18 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
18 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครองภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความช...
17 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ