ขนาดอักษร

รายการหยิบมาเล่าเอามาฝากกับศาลปกครอง วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 หัวข้อ "เก็บเงินราชการไว้ในรถ...เงินหายต้องรับผิดหรือไม่?

รายการหยิบมาเล่าเอามาฝากกับศาลปกครอง วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562  
นายประวิตร บุญเทียม ในฐานะโฆษกศาลปกครอง 
หัวข้อ "เก็บเงินราชการไว้ในรถ...เงินหายต้องรับผิดหรือไม่? 

วันทีประกาศข่าว: 4 ม.ค. 2562

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

Prof. Dr. Spyridon Flogaitis ผู้อำนวยการองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด ...
21 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินกา...
20 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ