ขนาดอักษร

รายการ "ศาลปกครองพบประชาชน" วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 หัวข้อ ทีคนนอกให้สอบได้ แต่คนในกลับตัดสิทธิ์

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง

หัวข้อ ทีคนนอกให้สอบได้ แต่คนในกลับตัดสิทธิ์

ประเด็นที่น่าสนใจ

   - ถ้าประชาชนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่

   - การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนิติกรมฯ ตามภารกิจเร่งด่วน ผิดหรือไม่ ถ้าไม่เปิดรับสมัครบุคคลภายใน

 

วันทีประกาศข่าว: 2 ม.ค. 2562

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

Prof. Dr. Spyridon Flogaitis ผู้อำนวยการองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด ...
21 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินกา...
20 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ