ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 หัวข้อ เลือกผู้ใหญ่บ้านโปร่งใสหรือไม่ ป้ายหาเสียงอาจมีส่วน

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561  
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง

หัวข้อ "เลือกผู้ใหญ่บ้านโปร่งใสหรือไม่ ป้ายหาเสียงอาจมีส่วน"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- หน้าที่ตามกฎหมายของผู้ใหญ่บ้าน มีอะไรบ้าง
- การได้มาของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน มีวิธีการคัดเลือกอย่างไร
- ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร
- การติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจะเป็นการทำให้เกิดการสำคัญผิดในตัวบุคคลและคะแนนนิยมของผู้สมัครรายอื่นหรือไม่
 

วันทีประกาศข่าว: 28 พ.ย. 2561

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน...
14 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมกิจกรรมออมบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 2562...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองเดินทางไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอ...
11 ก.พ. 2562 อ่านต่อ