ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 หัวข้อ เลือกผู้ใหญ่บ้านโปร่งใสหรือไม่ ป้ายหาเสียงอาจมีส่วน

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561  
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง

หัวข้อ "เลือกผู้ใหญ่บ้านโปร่งใสหรือไม่ ป้ายหาเสียงอาจมีส่วน"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- หน้าที่ตามกฎหมายของผู้ใหญ่บ้าน มีอะไรบ้าง
- การได้มาของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน มีวิธีการคัดเลือกอย่างไร
- ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร
- การติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจะเป็นการทำให้เกิดการสำคัญผิดในตัวบุคคลและคะแนนนิยมของผู้สมัครรายอื่นหรือไม่
 

วันทีประกาศข่าว: 28 พ.ย. 2561

ไฟล์เสียงประกอบ

ย้อนข่าว...เล่าคดีปกครองอื่นๆ

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 หัวข้อ โดนคุกคามทางเพศ แต่กลับเป็นเหตุให้ถูกปลดออก...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 หัวข้อ อยากรื้อวิหารวัด ต้องได้รับอนุญาตก่อนหรือไม่...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 หัวข้อ อยากเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด...แต่จัดประชุมเลือกม...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ทช. หมอทาง ช่วง อุทาหรณ์คดีปกครอง วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 หัวข้อ รู้จักศาลปกครอง...ศาลที่มีหน้าที่รักษาดุลยภ...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 หัวข้อ ขับรถชนสุนัข ถึงกับไม่ได้รับเงินปูนบำเหน็จ...
6 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก ช่วง คุยกับนักกฎหมาย วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หัวข้อ ยืมชื่อในทะเบียนบ้านบุคคลอื่นมาใช้เพ...
4 ธ.ค. 2561อ่านต่อ