ขนาดอักษร

รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 หัวข้อ บ้านใกล้เรือนเคียงพื้นที่จำกัด...ต่อเติมอาคารแล้วอย่าให้รื้อเลย

รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก ช่วง “คุยกับนักกฎหมาย”
ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
หัวข้อ "บ้านใกล้เรือนเคียงพื้นที่จำกัด...ต่อเติมอาคารแล้วอย่าให้รื้อเลย!!"
โดยนายวชิระ ชอบแต่ง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 8 พ.ย. 2561

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินกา...
20 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ปีแห่งการ...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ