ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 หัวข้อ เผาทำลายบ้านและทรัพย์สินที่ปลูกในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นการไล่ที่ที่เกินกว่าเหตุหรือไม่

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง 
หัวข้อ "เผาทำลายบ้านและทรัพย์สินที่ปลูกในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นการไล่ที่ที่เกินกว่าเหตุหรือไม่"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- การที่รัฐจะประกาศให้พื้นที่ใดเป็นอุทยานแห่งชาติ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
- ถ้าประชาชนทั่วไปจะเข้าไปในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ จะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนหรือไม่
- การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ารื้อถอนเผาทำลายเคหสถานบ้านเรือนของชาวกระเหรี่ยงในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาต ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่

วันทีประกาศข่าว: 7 ส.ค. 2561

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ปีแห่งการ...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ...
15 มี.ค. 2562 อ่านต่อ