ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 หัวข้อ เผาทำลายบ้านและทรัพย์สินที่ปลูกในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นการไล่ที่ที่เกินกว่าเหตุหรือไม่

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง 
หัวข้อ "เผาทำลายบ้านและทรัพย์สินที่ปลูกในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นการไล่ที่ที่เกินกว่าเหตุหรือไม่"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- การที่รัฐจะประกาศให้พื้นที่ใดเป็นอุทยานแห่งชาติ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
- ถ้าประชาชนทั่วไปจะเข้าไปในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ จะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนหรือไม่
- การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ารื้อถอนเผาทำลายเคหสถานบ้านเรือนของชาวกระเหรี่ยงในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาต ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่

วันทีประกาศข่าว: 7 ส.ค. 2561

ไฟล์เสียงประกอบ

ย้อนข่าว...เล่าคดีปกครองอื่นๆ

รายการ 30 นาทีคดีปกครอง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ ประชาชนร่วมตรวจการจ้างงานของราชการจะทำอย่างไร ...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 หัวข้อ ลูกความอุ่นใจมีสภาทนายความช่วยดูแล...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ 30 นาทีคดีปกครอง ทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ บังคับได้อย่างไร..ก็คนมันไ...
14 ส.ค. 2561อ่านต่อ
รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก ช่วง คุยกับนักกฎหมาย รายการวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 หัวข้อ เสพและมียาเสพติดในครอบครองอันเนื่...
14 ส.ค. 2561อ่านต่อ
รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก ช่วง คุยกับนักกฎหมาย วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 หัวข้อ ขอใช้บัญชีผู้สอบได้ แต่กลับไม่เรียกบรรจุ...
14 ส.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 หัวข้อ ศาลอนุญาตให้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว แต่เสียชีวิตก่อนไปจด บ...
14 ส.ค. 2561อ่านต่อ