ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ เป็นข้าราชการ อย่าได้หาญไปขอเงินใคร

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "เป็นข้าราชการ อย่าได้หาญไปขอเงินใคร"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่
- การทุจริตต่อหน้าที่ราชการมีโทษทางวินัยอย่างไร
- กฎหมายได้กำหนดลักษณะพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างไร
- การบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างสามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร

วันทีประกาศข่าว: 1 ส.ค. 2561

ไฟล์เสียงประกอบ

ย้อนข่าว...เล่าคดีปกครองอื่นๆ

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 หัวข้อ เอกสารราชการหลุดผ่านไลน์ ใครจะต้องรับผิดชอบ...
9 ต.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 หัวข้อ ประชาชนเข้าร่วมรับฟังความเห็น "น้อย" คำถาม "ปิด" ถือว่าไม่ได...
9 ต.ค. 2561อ่านต่อ
รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 หัวข้อ สามีเป็นประธานสภาเทศบาล...ภรรยารับจ้างทำขนมส่งศูนย์เด็กเ...
8 ต.ค. 2561อ่านต่อ
รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 หัวข้อ ติดตั้งมาตรวัดไม่ตรงจุด...ตรงใจผู้ใช้น้ำ การประปาผิดหรือไม่?...
5 ต.ค. 2561อ่านต่อ
รายการย้อนหลังรายการ 30 นาทีคดีปกครอง วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 หัวข้อ ขอดัดแปลงอาคารทาวน์เฮาส์เป็นโรงงานเพื่อประกอบกิจ...
3 ต.ค. 2561อ่านต่อ
รายการย้อนหลังรายการ 30 นาทีคดีปกครอง วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 หัวข้อ เดือดร้อนรำคาญจากเพื่อนบ้านประกอบกิจการซ่อมมอเ...
2 ต.ค. 2561อ่านต่อ