ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ เป็นข้าราชการ อย่าได้หาญไปขอเงินใคร

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "เป็นข้าราชการ อย่าได้หาญไปขอเงินใคร"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่
- การทุจริตต่อหน้าที่ราชการมีโทษทางวินัยอย่างไร
- กฎหมายได้กำหนดลักษณะพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างไร
- การบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างสามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร

วันทีประกาศข่าว: 1 ส.ค. 2561

ไฟล์เสียงประกอบ

ย้อนข่าว...เล่าคดีปกครองอื่นๆ

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 หัวข้อ โดนคุกคามทางเพศ แต่กลับเป็นเหตุให้ถูกปลดออก...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 หัวข้อ อยากรื้อวิหารวัด ต้องได้รับอนุญาตก่อนหรือไม่...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 หัวข้อ อยากเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด...แต่จัดประชุมเลือกม...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ทช. หมอทาง ช่วง อุทาหรณ์คดีปกครอง วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 หัวข้อ รู้จักศาลปกครอง...ศาลที่มีหน้าที่รักษาดุลยภ...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 หัวข้อ ขับรถชนสุนัข ถึงกับไม่ได้รับเงินปูนบำเหน็จ...
6 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก ช่วง คุยกับนักกฎหมาย วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หัวข้อ ยืมชื่อในทะเบียนบ้านบุคคลอื่นมาใช้เพ...
4 ธ.ค. 2561อ่านต่อ