ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ เป็นข้าราชการ อย่าได้หาญไปขอเงินใคร

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "เป็นข้าราชการ อย่าได้หาญไปขอเงินใคร"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่
- การทุจริตต่อหน้าที่ราชการมีโทษทางวินัยอย่างไร
- กฎหมายได้กำหนดลักษณะพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างไร
- การบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างสามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร

วันทีประกาศข่าว: 1 ส.ค. 2561

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ปีแห่งการ...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ...
15 มี.ค. 2562 อ่านต่อ