ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ เป็นข้าราชการ อย่าได้หาญไปขอเงินใคร

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "เป็นข้าราชการ อย่าได้หาญไปขอเงินใคร"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่
- การทุจริตต่อหน้าที่ราชการมีโทษทางวินัยอย่างไร
- กฎหมายได้กำหนดลักษณะพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างไร
- การบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างสามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร

วันทีประกาศข่าว: 1 ส.ค. 2561

ไฟล์เสียงประกอบ

ย้อนข่าว...เล่าคดีปกครองอื่นๆ

รายการ 30 นาทีคดีปกครอง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ ประชาชนร่วมตรวจการจ้างงานของราชการจะทำอย่างไร ...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 หัวข้อ ลูกความอุ่นใจมีสภาทนายความช่วยดูแล...
15 ส.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ 30 นาทีคดีปกครอง ทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ บังคับได้อย่างไร..ก็คนมันไ...
14 ส.ค. 2561อ่านต่อ
รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก ช่วง คุยกับนักกฎหมาย รายการวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 หัวข้อ เสพและมียาเสพติดในครอบครองอันเนื่...
14 ส.ค. 2561อ่านต่อ
รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก ช่วง คุยกับนักกฎหมาย วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 หัวข้อ ขอใช้บัญชีผู้สอบได้ แต่กลับไม่เรียกบรรจุ...
14 ส.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 หัวข้อ ศาลอนุญาตให้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว แต่เสียชีวิตก่อนไปจด บ...
14 ส.ค. 2561อ่านต่อ