ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ บังคับได้อย่างไร ก็คนมันไม่อยากลาออก

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "บังคับได้อย่างไร ก็คนมันไม่อยากลาออก"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- การสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานจ้างของราชการ มีกี่ลักษณะ
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็นพนักงานจ้างของราชการมีอะไรบ้าง
- กรณีพนักงานจ้างของราชการลาออกมีหลักเกณฑ์การลาออกอย่างไร
- ถ้าพนักงานจ้างของราชการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการถูกให้ออกจากราชการจัร้องเรียนต่อใครได้บ้าง

วันทีประกาศข่าว: 25 ก.ค. 2561

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ปีแห่งการ...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ...
15 มี.ค. 2562 อ่านต่อ