ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ ขอปักเสาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกบ้าน...จังซี่มันต้องถอน

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.
นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "ขอปักเสาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกบ้าน...จังซี่มันต้องถอน!!!"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- ขั้นตอนในการดำเนินการขอใช้ไฟฟ้ามีวิธีการอย่างไร
- เจ้าของโครงการ/ผู้ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินทำหมู่บ้านจัดสรร จะพ้นจากหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรรได้เมื่อใด
- ถ้าหมู่บ้านจัดสรรไม่มีสภาพเป็นนิตบุคคลตามกฏหมายและจะมีอำนาจอนุญาตให้การไฟฟ้าเข้าติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าในหมู่บ้านได้หรือไม่

วันทีประกาศข่าว: 10 ก.ค. 2561ภาพประกอบข่าว


ไฟล์เสียงประกอบย้อนข่าว...เล่าคดีปกครองอื่นๆ

รายการ 30 นาทีคดีปกครอง วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 หัวข้อ อยู่ดีๆหาว่าฉันแย่งสามี..ไปขอดูข้อมูลประวัติจากทะเบียนราษฎร์...
19 ก.ย. 2561อ่านต่อ
รายการย้อนหลังรายการ 30 นาทีคดีปกครอง วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 หัวข้อ ดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายแต่ต้องรอการอนุญาตให้แก้ไ...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
รายการย้อนหลังรายการ 30 นาทีคดีปกครอง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 หัวข้อ จะดัดแปลงตึกแถวให้เป็นอพาร์ทเมนต์อย่างไร...ถึง...
17 ก.ย. 2561อ่านต่อ
รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 หัวข้อ บริษัทจัดหางานให้ทำที่ต่างประเทศ แต่ได้งานกับเงินไม่ตร...
17 ก.ย. 2561อ่านต่อ
รายการย้อนหลังรายการ 30 นาทีคดีปกครอง ทางสถานีวิทยุรัฐสภา วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 หัวข้อ ชนไก่ไม่ได้..เพราะเหตุใดถึ...
14 ก.ย. 2561อ่านต่อ
รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 หัวข้อ บังคับได้อย่างไร ก็คนมันไม่อยากลาออก...
14 ก.ย. 2561อ่านต่อ