ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ ขอปักเสาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกบ้าน...จังซี่มันต้องถอน

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.
นางจตุภรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "ขอปักเสาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกบ้าน...จังซี่มันต้องถอน!!!"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- ขั้นตอนในการดำเนินการขอใช้ไฟฟ้ามีวิธีการอย่างไร
- เจ้าของโครงการ/ผู้ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินทำหมู่บ้านจัดสรร จะพ้นจากหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรรได้เมื่อใด
- ถ้าหมู่บ้านจัดสรรไม่มีสภาพเป็นนิตบุคคลตามกฏหมายและจะมีอำนาจอนุญาตให้การไฟฟ้าเข้าติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าในหมู่บ้านได้หรือไม่

วันทีประกาศข่าว: 10 ก.ค. 2561ภาพประกอบข่าว


ไฟล์เสียงประกอบย้อนข่าว...เล่าคดีปกครองอื่นๆ

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ ไฟไหม้หมดบ้าน ไม่เห็นทางราชการเข้ามาช่วย...
18 ก.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ โรงงานไม่แก้ปัญหากลิ่นเหม็นและเขม่าควัน อาจถึงขั้นโดนสั่งป...
17 ก.ค. 2561อ่านต่อ
รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ อยู่ดีๆ ถูกย้ายชื่อไปไว้ทะเบียนบ้านกลางจนเ...
16 ก.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ 30 นาทีคดีปกครอง วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ ปานดำนั้น...สำคัญไฉน...
13 ก.ค. 2561อ่านต่อ
รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก ช่วงคุยกับนักกฎหมาย หัวข้อ ไล่รองนายกฯ ออก เนื่องจากไม่ไว้วางใจ แบบนี้ก็ได้เหรอ?...
13 ก.ค. 2561อ่านต่อ
รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก ช่วงคุยกับนักกฎหมาย หัวข้อ ศาลอนุญาตให้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว แต่เสียชีวิตก่อนไปจด! บุตรจะชวดร...
13 ก.ค. 2561อ่านต่อ