ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ ค่าปรับหนักไปไหม ทำอย่างไรจึงได้คืน

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "ค่าปรับหนักไปไหม ทำอย่างไรจึงได้คืน"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- สัญญารับจ้างก่อสร้างอาคารระหว่างบริษัทเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเป็นสัญญาประเภทใด
- สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารของราชการ มีหลักการสำคัญอย่างไรบ้าง
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารของราชการมีความสำคัญอย่างไร

วันทีประกาศข่าว: 4 ก.ค. 2561

ไฟล์เสียงประกอบย้อนข่าว...เล่าคดีปกครองอื่นๆ

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 หัวข้อ สมัครเป็นแพทย์ประจำตำบลอย่างไร ไม่ให้สอบตก...
21 ก.ย. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 หัวข้อ ขอใช้ไฟฟ้า ทำไมต้องเสียค่าติดตั้งแพง...
21 ก.ย. 2561อ่านต่อ
รายการ 30 นาทีคดีปกครอง วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 หัวข้อ อยู่ดีๆหาว่าฉันแย่งสามี..ไปขอดูข้อมูลประวัติจากทะเบียนราษฎร์...
19 ก.ย. 2561อ่านต่อ
รายการย้อนหลังรายการ 30 นาทีคดีปกครอง วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 หัวข้อ ดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายแต่ต้องรอการอนุญาตให้แก้ไ...
18 ก.ย. 2561อ่านต่อ
รายการย้อนหลังรายการ 30 นาทีคดีปกครอง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 หัวข้อ จะดัดแปลงตึกแถวให้เป็นอพาร์ทเมนต์อย่างไร...ถึง...
17 ก.ย. 2561อ่านต่อ
รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 หัวข้อ บริษัทจัดหางานให้ทำที่ต่างประเทศ แต่ได้งานกับเงินไม่ตร...
17 ก.ย. 2561อ่านต่อ