ขนาดอักษร

รายการศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 หัวข้อ สร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน ห้ามทำโดยพลการ

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.
นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "สร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน ห้ามทำโดยพลการ"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- ถ้ารัฐขอใช้ที่ดินของประชาชนใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
- รัฐสามารถก่อสร้างถนนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประชาชนเจ้าของที่ดินได้หรือไม่
- ถ้ารัฐก่อสร้างถนนเข้าไปในที่ดินของประชาชน ประชาชนจะเรียกร้องสิทธิ์ให้ที่ดินกลับคืนมาได้อย่างไร

วันทีประกาศข่าว: 3 ก.ค. 2561

วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณ...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน...
14 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ