ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 หัวข้อ สึกพระออกไปฟ้องศาลปกครองได้ไหม? วานบอก

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 19.30-20.00 น.
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "สึกพระออกไปฟ้องศาลปกครองได้ไหม? วานบอก"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- คณะสงฆ์ของประเทศไทย มีกฏหมายใดที่เกี่ยวข้องบ้าง
- องค์กรใดมีหน้าที่จัดลำดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์
- รูปแบบของการปกครองคณะสงฆ์ มีการจัดรูปแบบหรือลำดับชั้นกันอย่างไร
- มีคำสั่งคณะสงฆ์ถอดถอนพระออกจากตำแหน่งเจ้าคณะตำบล ฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่?

วันทีประกาศข่าว: 12 มิ.ย. 2561

ไฟล์เสียงประกอบ

ย้อนข่าว...เล่าคดีปกครองอื่นๆ

รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 หัวข้อ ถูกย้ายระหว่างถูกสอบสวน…อดได้เงินวิทยฐานะ...
18 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 หัวข้อ ทุจริตสอบเลื่อนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จะแก้ไขปัญหากันอย่างไร...
13 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 หัวข้อ แค่ลวนลามด้วยวาจา…ก็ผิดแล้ว...
11 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก ช่วง คุยกับนักกฎหมาย วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 หัวข้อ ประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 'น้อย'...
8 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 หัวข้อ บ้านตัวเองโทรมอยู่ไม่ได้ จะเบิกเงินราชการไปเช่าบ้านได้หรือ...
5 มิ.ย. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 หัวข้อ ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตาย หน่วยงานต้องรับผิดชอบหรื...
5 มิ.ย. 2561อ่านต่อ