ขนาดอักษร

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 หัวข้อ บอกเลิกการเช่านาอย่างไรให้ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
หัวข้อ "บอกเลิกการเช่านาอย่างไรให้ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด"

ประเด็นที่น่าสนใจ

- ทำไมทางราชการต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเช่านา
- หลักการของการเช่านาให้ถูกต้องตามกฏหมายมีว่าอย่างไร
- การนับระยะเวลาการเช่านา กฏหมายกำหนดให้มีการนับกันอย่างไร
- คชก.ตำบล และ คชก.จังหวัด คณะกรรมการทั้งสองชุดนี้มีความสำคัญต่อการเช่านาของประชาชนอย่างไร

วันทีประกาศข่าว: 16 พ.ค. 2561

ไฟล์เสียงประกอบ

ย้อนข่าว...เล่าคดีปกครองอื่นๆ

รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก ช่วง คุยกับนักกฎหมาย หัวข้อ โบราณสถานต้องอนุรักษ์..สร้างสถานที่ราชการทับได้หรือไม่?...
23 พ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 หัวข้อ คอนโดมิเนียมรวมใจ ผู้พักอาศัยต้องช่วยกันดูแล...
23 พ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 หัวข้อ ไม่ระงับเหตุรำคาญจากการสร้างอาคารผิดแบบ เข้าข่ายเป็นการละเ...
22 พ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง หัวข้อ ขายหวย…ผิดมากขนาดไหน ทำไมต้องถอนสัญชาติ...
21 พ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก ช่วง คุยกับนักกฎหมาย วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 หัวข้อ โรงเรียนเอกชนเรียกเก็บค่าแอร์แพงไป...ทำ...
16 พ.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 หัวข้อ ทำร้ายผู้อื่นเมื่อไร มีอันต้องพ้นไปจากราชการ...
15 พ.ค. 2561อ่านต่อ