ขนาดอักษร

รายการศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 หัวข้อ พฤติกรรมในอดีต...กับโอกาสในการรับราชการตำรวจ

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง 
หัวข้อ พฤติกรรมในอดีต...กับโอกาสในการรับราชการตำรวจ

ประเด็นที่น่าสนใจ
- หลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับบรรจุข้าราชการตำรวจเป็นอย่างไร
- การบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตำรวจต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
- อดีตเคยเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหมดโอกาสในการรับราชการตำรวจหรือไม่

วันทีประกาศข่าว: 25 ธ.ค. 2560

ไฟล์เสียงประกอบ

ย้อนข่าว...เล่าคดีปกครองอื่นๆ

รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก ช่วงคุยกับนักกฎหมาย วันที่ 12 มกราคม 2561 หัวข้อ สอบผ่านทุกด่าน เว้นสัมภาษณ์ เหตุใดจึงไม่ได้เรี...
18 ม.ค. 2561อ่านต่อ
รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก ช่วงคุยกับนักกฎหมาย วันที่ 5 มกราคม 61 หัวข้อ เงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตร โดย นายวชิระ ชอบแต่...
18 ม.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 หัวข้อ ขอต่ออายุราชการอาจารย์มหาวิทยาลัย เหตุใดจึงไม่ได้ ฟ้องศาลปก...
16 ม.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 หัวข้อ คำพิพากษาสองศาลขัดกันต้องปฏิบัติตามศาลไหน...
16 ม.ค. 2561อ่านต่อ
รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน 13 มกราคม 2560 หัวข้อ คดีปกครอง เด็กมีสิทธิฟ้องไหมครับ ?...
16 ม.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2561 หัวข้อ โยกย้ายเพื่อแก้ไข... ไม่ใช่กลั่นแกล้ง...
8 ม.ค. 2561อ่านต่อ