ขนาดอักษร

รายการศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 หัวข้อ พฤติกรรมในอดีต...กับโอกาสในการรับราชการตำรวจ

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 
นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง 
หัวข้อ พฤติกรรมในอดีต...กับโอกาสในการรับราชการตำรวจ

ประเด็นที่น่าสนใจ
- หลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับบรรจุข้าราชการตำรวจเป็นอย่างไร
- การบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตำรวจต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
- อดีตเคยเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหมดโอกาสในการรับราชการตำรวจหรือไม่

วันทีประกาศข่าว: 25 ธ.ค. 2560

ไฟล์เสียงประกอบ

ย้อนข่าว...เล่าคดีปกครองอื่นๆ

รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 หัวข้อ ประธานสภาฯ ท้าต่อยสมาชิก อาจต้องมาคิดเสียใจในภายหลัง...
17 ต.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 หัวข้อ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ดินผิดชีวิตถึงกับเปลี่ยน...
16 ต.ค. 2561อ่านต่อ
รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 หัวข้อ คนต่างชาติป่วยในไทย ทำอย่างไรถึงได้อยู่รักษาต่อ...
16 ต.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 หัวข้อ เอกสารราชการหลุดผ่านไลน์ ใครจะต้องรับผิดชอบ...
9 ต.ค. 2561อ่านต่อ
รายการ ศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 หัวข้อ ประชาชนเข้าร่วมรับฟังความเห็น "น้อย" คำถาม "ปิด" ถือว่าไม่ได...
9 ต.ค. 2561อ่านต่อ
รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 หัวข้อ สามีเป็นประธานสภาเทศบาล...ภรรยารับจ้างทำขนมส่งศูนย์เด็กเ...
8 ต.ค. 2561อ่านต่อ