ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

        - วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 3/2559 ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 14 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ (ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์)
           (สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 14 คน ฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย กรณีละเลยให้มีการบุกรุกและปิดทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 3 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา และออกเอกสารสิทธิ์ทับทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนกรณีดังกล่าวต่ออธิบดีกรมที่ดินแล้ว ต่อมาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้มีหนังสือ ลว. 3 มี.ค. 2558 แจ้งว่าได้ดำเนินการคดีกับผู้บุกรุกแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีตามที่ร้องเรียนยังไม่ได้รับการแก้ไข เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)
          ณ ห้องพิจารณาคดี 2 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลปกครอง 19 มีนาคม 2564

วันทีประกาศข่าว: 19 มี.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนแ...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en Franc...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการในการดำเนินการในการจัดทำความร่วมมือทาง...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 23 ปี...
8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ