ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลปกครองระยองติดตามผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานผลิตปุ๋ยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลปกครองระยอง
ติดตามผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานผลิตปุ๋ยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

 

      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง ทำหน้าที่ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 18 คนผู้ฟ้องคดีกับอุตสาหกรรมจังหวัดระยองที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดีและบริษัท บุญทวีสิน จำกัดผู้ร้องสอด ติดตามผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ซึ่งคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดคนฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดคนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ร้องสอด ซึ่งประกอบกิจการโรงงานผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปล่อยน้ำเสียออกนอกบริเวณโรงงานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำในคลองบางไผ่เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวศาลปกครองที่แนบมาพร้อมนี้

วันทีประกาศข่าว: 12 พ.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564...
3 พ.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำน...
30 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาล เพื่อให้การอำนวยความยุติธรร...
28 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับบริการประชาชน...
27 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
คำแนะนำขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบการประชุมทางจอภาพ ...
25 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศกำหนดสถานที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณกับศาลในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ฯเพิ่มเติม...
22 เม.ย. 2564 อ่านต่อ