ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
เริ่มแล้ว e-Payment ชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่ยื่นฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

เริ่มแล้ว e-Payment ชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่ยื่นฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

        นายอติโชค  ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า ศาลปกครองได้พัฒนาต่อยอดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-litigation Portal) โดยตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ได้เปิดใช้งานการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สำหรับคดีที่ยื่นผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้ในระบบจนแล้วเสร็จโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครอง ซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมศาลเข้าบัญชีของสำนักงานผ่านระบบทันที

        โดยสามารถดำเนินการได้ผ่านเมนู “ชำระค่าธรรมเนียมศาล” แล้วเลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ ซึ่งสามารถชำระเงินได้ 3 วิธี คือ 1. บัตรเดบิต / บัตรเครดิต (Payment gateway) 2. หักบัญชีธนาคาร (Page to page) 3. อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)

        นอกจากนี้ ยังสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีอื่น โดยการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill payment) เพื่อไปชำระเงินตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

          1. ชำระด้วยเงินสดที่ศาลปกครอง หรือ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารมิซูโฮ (สาขากรุงเทพฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
          2. ชำระด้วยเช็ค เฉพาะส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้สั่งจ่าย ณ ที่ทำการศาลปกครอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
          3. ชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน/ดราฟต์ ณ ที่ทำการศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
          4. ชำระผ่านตู้ ATM
          5. ชำระด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ณ ที่ทำการศาลปกครอง    

        ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวว่า การให้บริการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะช่วยอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่ศาลปกครองของประชาชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาการดำเนินงานของศาลปกครองเพื่อมุ่งสู่การให้บริการในลักษณะศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) ที่จะสามารถอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักงานศาลปกครอง 25 กันยายน 2563

วันทีประกาศข่าว: 25 ก.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
26 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ