ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2563

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง
ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2563

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2563 ดังนี้ 
        1. วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีที่ผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทย ยื่นฟ้อง นายกสภาเภสัชกรรม ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (จำนวน 22 สำนวนคดี) 
            (ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า นายกสภาเภสัชกรรม กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีออกข้อบังคับ
สภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 โดยไม่กำหนดขอบเขตนิยาม “เภสัชสมุนไพร” ให้ชัดแจ้ง และไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรม ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)
            ณ ห้องพิจารณาคดี 14 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
        2. วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีที่ นายสมบูรณ์  คงสุข ยื่นฟ้อง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (รวมจำนวน 42 สำนวนคดี)
            (นายสมบูรณ์  คงสุข ฟ้องว่า ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีคำสั่งเลขที่ กท 6503/5451 ลว. 8 ก.ค. 2562 ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกปักใดๆ ให้พ้นจากที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยอ้างว่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวรุกล้ำคลองลาดพร้าวอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้วตามหนังสือ ลว. 22 ก.ค. 2562 แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้อง)
            ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลปกครอง 18 กันยายน 2563

วันทีประกาศข่าว: 18 ก.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมการอภิปรายทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษ...
30 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี 2563 ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร...
29 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้จัดทำจุลสารมองโลแข่งขัน ฉบับที่ 60 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ...
28 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
26 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ