ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองเพชรบุรีได้มีคำสั่งกรณีฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ศาลปกครองเพชรบุรีได้มีคำสั่งกรณีฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี   

        เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ศาลปกครองเพชรบุรีได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง อดีตข้าราชการครู และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฟ้องคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งย้ายและแต่งตั้งนายไกรรัฐ สว่างเดือนให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ 47/2563 คดีหมายเลขแดงที่ 63/2563 รวมทั้งในคดีที่นายสาโรช  ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ฟ้องคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งย้าย และแต่งตั้งนายไกรรัฐ สว่างเดือน ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ บ.7/2563 คดีหมายเลขแดงที่ บ.17/2563...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคำพิพากษาที่แนบมาพร้อมนี้

ที่มา : ศาลปกครองเพชรบุรี

 

 

 

 

วันทีประกาศข่าว: 19 พ.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ...
4 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม...
4 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบร...
4 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบร...
4 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ...
3 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร...
3 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ