ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งในคดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

คดีฟ้องขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

     วันนี้ (15 พฤษภาคม 2563) ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีดังกล่าวออกจากสารบบความ

     เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามกรณีพิพาท ยังไม่มีผลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองเพิกถอนมติดังกล่าว...อ่านรายละเอียดจากคำวินิจฉัยโปรดอ่านจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่แนบมาพร้อมนี้ 

วันทีประกาศข่าว: 15 พ.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ...
4 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม...
4 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบร...
4 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบร...
4 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ...
3 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร...
3 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ