ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563

 

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

        - วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (รวมจำนวน 21 สำนวนคดี)

        (ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรณีสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 1/2557 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว และทราบในภายหลังว่าเป็นหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรองของคุรุสภาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ จึงนำคดีมาฟ้อง)

        ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลปกครอง 13 มีนาคม 2563

วันทีประกาศข่าว: 13 มี.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คำแปลนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)...
2 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถาน...
1 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง...
25 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยออกมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประช...
23 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)...
20 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั...
18 มี.ค. 2563 อ่านต่อ