ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

        - วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (รวมจำนวน 4 สำนวนคดี)

          (ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลว. 9 ก.ย. 2562 ลงโทษผู้ฟ้องคดีให้ออกจากสถานศึกษา โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีจัดกิจกรรมรับน้องด้วยการทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยกระทำการทารุณแก่เนื้อตัวร่างกายของนักศึกษารุ่นน้องและขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเองและมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีคำสั่งตามหนังสือ ลว. 29 ต.ค. 2562 ให้ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง)

        ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                 สำนักงานศาลปกครอง 6 มีนาคม 2563

วันทีประกาศข่าว: 6 มี.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คำแปลนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)...
2 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถาน...
1 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง...
25 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยออกมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประช...
23 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)...
20 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั...
18 มี.ค. 2563 อ่านต่อ