ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ศาลปกครอง

ศาลปกครองจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ศาลปกครอง

          สำนักงานศาลปกครองจัดงาน “19 ปีศาลปกครอง ก้าวไกลบนแผ่นดินทองเพื่อผองไทย” โดยมีกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว ได้แก่ การปฏิบัติธรรมจิตอาสาพระราชทานและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของศาลปกครองต่อสื่อมวลชน 

          นายอติโชค  ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 9 มีนาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการเปิดทำการศาลปกครอง ซึ่งปีพุทธศักราช 2563 นี้เป็นวาระครบรอบ 19 ปีของการเปิดทำการศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองจึงได้กำหนดจัดงาน “19 ปี ศาลปกครอง ก้าวไกลบนแผ่นดินทองเพื่อผองไทย” ในระหว่างวันเสาร์ที่ 7 – วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 โดยมีกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว ดังนี้ 

          ๏ วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

             - เวลา 09.00 - 16.30 น. การปฏิบัติธรรมจิตอาสาพระราชทานของศาลปกครอง และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของศาลปกครองบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดย ผู้บริหารศาลปกครอง คณะตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการและบุคลากรของศาลปกครอง  

          ๏ วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

             - เวลา 07.00 - 08.45 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสงฆ์ ณ อาคารรับรองศาลปกครอง 

             - เวลา 10.00 - 10.15 น. พิธีเปิดนิทรรศการ 19 ปีศาลปกครอง ก้าวไกลบนแผ่นดินทองเพื่อผองไทย โดย นายปิยะ  ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ณ บริเวณโถง ชั้น 1 

             - เวลา 10.30 - 12.00 น. การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อแถลงผลการดำเนินงานของศาลปกครอง โดย นายปิยะ  ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด และมีนายประวิตร  บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด โฆษกศาลปกครอง และรองโฆษกศาลปกครอง ร่วมตอบข้อซักถามและข้อสงสัยของสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด)

          จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวฯและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ศาลปกครอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง       

สำนักงานศาลปกครอง 27 กุมภาพันธ์ 2563

วันทีประกาศข่าว: 3 มี.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คำแปลนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)...
2 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถาน...
1 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง...
25 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยออกมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประช...
23 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)...
20 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั...
18 มี.ค. 2563 อ่านต่อ