ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองเพชรบุรีมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 61/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 18/2563 ระหว่าง นางกุหลาบ หนูน้อย ที่ 1 กับพวกรวม 15 คน ผู้ฟ้องคดี เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินงานของศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ศาลปกครองเพชรบุรีมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 61/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 18/2563 ระหว่าง นางกุหลาบ หนูน้อย ที่ 1 กับพวกรวม 15 คน ผู้ฟ้องคดี เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินงานของศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน อ่านคำพิพากษาตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

วันทีประกาศข่าว: 31 ม.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คำแปลนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)...
2 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถาน...
1 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง...
25 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยออกมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประช...
23 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)...
20 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั...
18 มี.ค. 2563 อ่านต่อ