ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองเพชรบุรีมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 61/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 18/2563 ระหว่าง นางกุหลาบ หนูน้อย ที่ 1 กับพวกรวม 15 คน ผู้ฟ้องคดี เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินงานของศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ศาลปกครองเพชรบุรีมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 61/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 18/2563 ระหว่าง นางกุหลาบ หนูน้อย ที่ 1 กับพวกรวม 15 คน ผู้ฟ้องคดี เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินงานของศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน อ่านคำพิพากษาตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

วันทีประกาศข่าว: 31 ม.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตมีกำหนดจัดอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนภูม...
24 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ตให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่...
21 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนำคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๑ ศึกษาด...
19 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรม ศาลปกครองสัญจรในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการเปิดบ้านศาลปกครอง พ.ศ. ๒...
19 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่อบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 36 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่...
17 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี...
17 ก.พ. 2563 อ่านต่อ