ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562

         สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 
      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ ส. 34 , ส.36 , ส.39 , ส.42 และ ส.45/2561 ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 47 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1 กับพวกรวม 9 คน (ผู้ถูกฟ้องดดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ผู้ฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 47 คน ฟ้องว่า อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 8 คน อนุญาตให้ผู้ประกอบการต่างๆ เข้ามาดำเนินกิจการโรงงาน ท่าเรือขนส่งสินค้าในท้องที่เขตความรับผิดชอบแล้วปล่อยปละละเลยให้บริเวณท่าเทียบเรือเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผู้ประกอบการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือเป็นเหตุให้เกิดฝุ่นละออง น้ำเสีย และส่งเสียงดังกระทบกระเทือนต่อชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม)

         ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานศาลปกครอง 22 พฤศจิกายน 2562

วันทีประกาศข่าว: 22 พ.ย. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

รองอธิบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
29 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมร...
27 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมบริจาคสิ่งของตามโครงการ ศาลปกครองปันสุข... คลายทุกข์จากใจ...
27 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมร...
26 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ...
20 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน...
20 พ.ค. 2563 อ่านต่อ