ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2562

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562

 

       สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562 ดังนี้

            - วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีหมายเลขดำที่ 1055 /2561 ระหว่าง นายสมบัติ  บุญงามอนงค์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ นายทะเบียนพรรคการเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

      (นายสมบัติ  บุญงามอนงค์ ฟ้องว่า นายทะเบียนพรรคการเมือง กระทำการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ฟ้องคดีดำเนินการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรค “เกรียน” แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งปฏิเสธคำขอของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือนายทะเบียนพรรคการเมือง ด่วนที่สุด ที่ ลต (ทบพ.) 0015/2577 ลว. 2 พฤษภาคม 2561 โดยอ้างว่าชื่อพรรคมีความหมายไม่เหมาะสม ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว และได้รับแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์ยืนยันคำสั่งตามเดิมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต (ทบพ.) 0015/2851 ลว. 11 พฤษภาคม  2561 จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง)

      - และในเวลา 14.00 น. ของวันเดียวกัน ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีดังกล่าว

 

ณ ห้องพิจารณาคดี 9 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

                                                สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 5 เมษายน 2562

 

                                                    

ช่องทางติดตามข่าวสารต่างๆ
Facebook สำนักงานศาลปกครอง คลิก
Line@สำนักงานศาลปกครอง คลิก
สายด่วนศาลปกครอง 1355

วันทีประกาศข่าว: 5 เม.ย. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครอง และบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ...
20 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ตจัดเสวนาระหว่างตุลาการศาลปกครองภูเก็ตกับพนักงานคดีปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ การกำหนดตัวผู้ถู...
20 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองยะลา ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ แล้วความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครองและบุคลากรของสำนักง...
20 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการเสว...
18 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
18 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครองภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความช...
17 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ