ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2562

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562

 

       สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562 ดังนี้

            - วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีหมายเลขดำที่ 1055 /2561 ระหว่าง นายสมบัติ  บุญงามอนงค์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ นายทะเบียนพรรคการเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

      (นายสมบัติ  บุญงามอนงค์ ฟ้องว่า นายทะเบียนพรรคการเมือง กระทำการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ฟ้องคดีดำเนินการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรค “เกรียน” แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งปฏิเสธคำขอของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือนายทะเบียนพรรคการเมือง ด่วนที่สุด ที่ ลต (ทบพ.) 0015/2577 ลว. 2 พฤษภาคม 2561 โดยอ้างว่าชื่อพรรคมีความหมายไม่เหมาะสม ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว และได้รับแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์ยืนยันคำสั่งตามเดิมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต (ทบพ.) 0015/2851 ลว. 11 พฤษภาคม  2561 จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง)

      - และในเวลา 14.00 น. ของวันเดียวกัน ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีดังกล่าว

 

ณ ห้องพิจารณาคดี 9 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

                                                สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 5 เมษายน 2562

 

                                                    

ช่องทางติดตามข่าวสารต่างๆ
Facebook สำนักงานศาลปกครอง คลิก
Line@สำนักงานศาลปกครอง คลิก
สายด่วนศาลปกครอง 1355

วันทีประกาศข่าว: 5 เม.ย. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำสรงมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระ...
10 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองยะลาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ...
10 เม.ย. 2562 อ่านต่อ