ขนาดอักษร

คำพิพากษาศาลปกครองเพชรบุรี คดีฟ้องเพิกถอนการก่อสร้างและการประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองเพชรบุรีมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ส.7/2559 คดีหมายเลขแดงที่ ส.4/2561 ระหว่างนางพยอม  แกมนาค ที่ 1 กับพวกรวม 80 คน ผู้ฟ้องคดี บริษัท นิรมิตอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด ผู้ร้องสอดผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 ที่ 1 นายอำเภอบางสะพานน้อย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

วันทีประกาศข่าว: 25 ธ.ค. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

Prof. Dr. Spyridon Flogaitis ผู้อำนวยการองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด ...
21 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินกา...
20 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ