ขนาดอักษร

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2561

              วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน ในคดีหมายเลขดำที่ บ.125/2559 ระหว่าง นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ กับพวกรวม 113 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ นายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 17 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ (ขอให้เพิกถอนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือน)

            (นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ (ประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย) ที่ 1 กับพวกรวม 113 คน ฟ้องว่า นายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 17 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีกำหนดอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนอย่างอื่นของข้าราชการพลเรือน เหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ เป็นต้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการ
พลเรือน โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลว. 18 ธ.ค. 2558 ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

ณ ห้องไต่สวน  4 ชั้น 2 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

                        สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 14 กันยายน 2561

วันทีประกาศข่าว: 14 ก.ย. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครอง พร้อมเปิดทำการศาลปกครองยะลา ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นวันแรก มีเขตอำนาจครอบคลุมจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา แล...
17 ม.ค. 2562อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ...
17 ม.ค. 2562อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช...
17 ม.ค. 2562อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหา...
16 ม.ค. 2562อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (มูลนิธิไทยพีบีเอส) เ...
15 ม.ค. 2562อ่านต่อ
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองระดับสูงสำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของศาลประชาชนสูง...
10 ม.ค. 2562อ่านต่อ