ขนาดอักษร

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 ดังนี้

- วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ส.68/2559 ระหว่าง นางเฉียบ เนตรฉาย ที่ 1 กับพวกรวม 43 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ นายกเทศมนตรี เมืองลัดหลวง ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำ)

            (นางเฉียบ เนตรฉาย กับพวกรวม 43 คน ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงที่ 1 กับพวกรวม 4 คน กระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการอนุญาตให้บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างท่าเทียบเรือและคลังสินค้า เนื่องจากการก่อสร้างอาจเกิดอุบัติเหตุการระเบิดหรือเกิดการรั่วไหลในการระหว่างการขนถ่ายแก๊สพีจี ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิการ ต่อชุมชนในท้องถิ่น)

ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

                        สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 3 สิงหาคม 2561

วันทีประกาศข่าว: 3 ส.ค. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน...
14 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมกิจกรรมออมบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 2562...
13 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองเดินทางไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอ...
11 ก.พ. 2562 อ่านต่อ