ขนาดอักษร

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 ดังนี้

- วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ส.68/2559 ระหว่าง นางเฉียบ เนตรฉาย ที่ 1 กับพวกรวม 43 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ นายกเทศมนตรี เมืองลัดหลวง ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำ)

            (นางเฉียบ เนตรฉาย กับพวกรวม 43 คน ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงที่ 1 กับพวกรวม 4 คน กระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการอนุญาตให้บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างท่าเทียบเรือและคลังสินค้า เนื่องจากการก่อสร้างอาจเกิดอุบัติเหตุการระเบิดหรือเกิดการรั่วไหลในการระหว่างการขนถ่ายแก๊สพีจี ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิการ ต่อชุมชนในท้องถิ่น)

ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

                        สำนักงานศาลปกครอง วันที่ 3 สิงหาคม 2561

วันทีประกาศข่าว: 3 ส.ค. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้การต้อนรับ นางอลิกิ ปาสิปูลาริดู สมาชิกสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในการเข้าเยี่ยมคารวะประธ...
11 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
คณะผู้แทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...
10 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์...
10 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ...
9 ธ.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต...
7 ธ.ค. 2561อ่านต่อ