ขนาดอักษร

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง กรณีผู้ค้าในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

             วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง กรณีผู้ค้าในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 5 ฉบับที่กำหนดให้ผู้ค้าฯ ไปลงนามทำสัญญาเช่าแผงค้าตลาดนัดจตุจักรและชำระเงินค่าต่างๆ ตามประกาศทั้ง 5 ฉบับในอัตราที่สูงเกินจริง เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การดำเนินการออกประกาศดังกล่าวของ รฟท. เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่และชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนประเด็นการกำหนดอัตราค่าเช่านั้น เมื่อวัตถุประสงค์ของการจัดทำตลาดนัดจตุจักรเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นการทำเพื่อต้องการหารายได้สำหรับนำไปใช้สนับสนุนการประกอบกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงเป็นดุลพินิจของ รฟท.ในการกำหนดอัตราค่าเช่าที่เห็นว่าเหมาะสมได้ ... อ่านรายละเอียดไฟล์เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 29 มิ.ย. 2561

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองสงขลาจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ...
18 ก.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท...
18 ก.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พ...
16 ก.ค. 2561อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับร...
13 ก.ค. 2561อ่านต่อ
ศาลปกครองนครราชสีมาร่วมพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”...
13 ก.ค. 2561อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมงาน เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ...
12 ก.ค. 2561อ่านต่อ