ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


คดีเด่น/มติก.ศป.
คดีเด่น/มติก.ศป.

ปรับปรุงเมื่อ 13 มิ.ย. 2562, 15:35น.

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำขอของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลเอกชน 41 แห่ง ที่ขอทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการที่กำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการของสถานพยาบาลเป็นสินค้าควบคุม เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า คำขอดังกล่าวไม่ครบหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามกฎพิพาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ​

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำขอของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลเอกชน 41 แห่ง ที่ขอทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการที่กำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการของสถานพยาบาลเป็นสินค้าควบคุม เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า คำขอดังกล่าวไม่ครบหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามกฎพิพาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ​

เผยแพร่เมื่อ 13 มิ.ย. 2562  |  อ่าน 1152   |  ดูรายละเอียด
ปรับปรุงเมื่อ 5 มิ.ย. 2562, 10:30น.
เผยแพร่เมื่อ 5 มิ.ย. 2562  |  อ่าน 508   |  ดูรายละเอียด