ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


คดีเด่น/มติก.ศป.
คดีเด่น/มติก.ศป.

ปรับปรุงเมื่อ 14 มี.ค. 2561, 16:38น.
เผยแพร่เมื่อ 14 มี.ค. 2561  |  อ่าน 193   |  ดูรายละเอียด
ปรับปรุงเมื่อ 7 มี.ค. 2561, 19:19น.

ศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งกำชับเตือนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตประเวศปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาและมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการเขตประเวศชำระค่าปรับเนื่องจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งกำชับเตือนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตประเวศปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาและมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการเขตประเวศชำระค่าปรับเนื่องจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรโดยไม่มีเหตุอันสมควร

เผยแพร่เมื่อ 7 มี.ค. 2561  |  อ่าน 2063   |  ดูรายละเอียด