ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร


คดีเด่น/มติก.ศป.
คดีเด่น/มติก.ศป.

ปรับปรุงเมื่อ 13 มี.ค. 2562, 16:54น.
เผยแพร่เมื่อ 13 มี.ค. 2562  |  อ่าน 195   |  ดูรายละเอียด
ปรับปรุงเมื่อ 8 มี.ค. 2562, 14:12น.

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม คดีป้าทุบรถ ที่มีคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ผู้อำนวยการเขตประเวศชำระค่าปรับต่อศาลเป็นเงินจำนวนห้าพันบาท ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าปรับที่เหมาะสมกับสัดส่วนความรับผิดแล้ว

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม คดีป้าทุบรถ ที่มีคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ผู้อำนวยการเขตประเวศชำระค่าปรับต่อศาลเป็นเงินจำนวนห้าพันบาท ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าปรับที่เหมาะสมกับสัดส่วนความรับผิดแล้ว

เผยแพร่เมื่อ 8 มี.ค. 2562  |  อ่าน 296   |  ดูรายละเอียด