ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การ์ตูนสั้น จบในตอน เรื่อง ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ ผิดวินัยร้ายแรง ไล่ออกสถานเดียว

การ์ตูนสั้น จบในตอน เรื่อง ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ ผิดวินัยร้ายแรง ไล่ออกสถานเดียว!!

วันทีประกาศข่าว: 30 ก.ค. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ...
16 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1...
16 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ...
15 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ...
15 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
15 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13...
14 ต.ค. 2563 อ่านต่อ