ขนาดอักษร

สื่อประชาสัมพันธ์ info graphic คดีปกครองน่ารู้ โดยลุงเป็นธรรม ชุดที่ 2 ในหัวข้อ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแบบใดบ้าง ที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้

จัดทำโดย
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง 
โทร. 0 2141 1111 สายด่วนศาลปกครอง 1355

วันทีประกาศข่าว: 30 พ.ย. 2561