ขนาดอักษร

สื่อประชาสัมพันธ์ info graphic คดีปกครองน่ารู้ โดยลุงเป็นธรรม ชุดที่ 2 ในหัวข้อ หน่วยงานทางปกครองใดที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครอง

สื่อประชาสัมพันธ์ info graphic คดีปกครองน่ารู้ โดยลุงเป็นธรรม ชุดที่ 2
ในหัวข้อ หน่วยงานทางปกครองใดที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครอง
จัดทำโดย
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง 
โทร. 0 2141 1111 สายด่วนศาลปกครอง 1355

 

วันทีประกาศข่าว: 8 พ.ย. 2561