ขนาดอักษร

หนังสือกฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2560 วัดอนงคาราม วรวิหาร

หนังสือกฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดอนงคาราม วรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

วันทีประกาศข่าว: 2 พ.ย. 2560

เอกสารประกอบ