บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสำนักงานศาลปกครอง

บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสำนักงานศาลปกครอง

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
1 พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 353 2 ปี 30 พ.ค. 2566 250
2 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 36 2 ปี 13 มี.ค. 2567 12
พนักงานราชการศาลปกครอง
ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
3 พนักงานธุรการ (บุคคลทั่วไป) 30 2 ปี 30 ก.ย. 2567 16
4 พนักงานเดินหมาย 9 2 ปี 30 ก.ย. 2567 3
5 พนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 2 ปี 30 ก.ย. 2567 1
6 พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 2 ปี 30 ก.ย. 2567 2
ข้าราชการรับโอน
ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ