ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
บัญชีฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
บัญชีฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 53 2 ปี 1 เม.ย. 2564 46
2 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างคอมพิวเตอร์) 7 2 ปี 29 ก.ย. 2564 3

พนักงานราชการศาลปกครอง

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
3 นายช่างศิลป์ 4 2 ปี 18 ส.ค. 2564 2

ข้าราชการรับโอน

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
4 เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ (ด้านกฎหมาย) สังกัด สศภ. เชียงใหม่ 2 1 ปี 25 มิ.ย. 2564 1
5 เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ (ด้านกฎหมาย) สังกัด สศภ. พิษณุโลก 2 1 ปี 25 มิ.ย. 2564 1
6 เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ (ด้านกฎหมาย) สังกัด สศภ. อุดรธานี 2 1 ปี 25 มิ.ย. 2564 1
7 เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ (ด้านกฎหมาย) สังกัด สศภ. นครราชสีมา 2 1 ปี 25 มิ.ย. 2564 1
8 เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ (ด้านกฎหมาย) สังกัด สศภ. ขอนแก่น 2 1 ปี 25 มิ.ย. 2564 1
9 เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ (ด้านกฎหมาย) สังกัด สศภ. สงขลา 2 1 ปี 25 มิ.ย. 2564 1
10 เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ (ด้านกฎหมาย) สังกัด สศภ. นครศรีธรรมราช 2 1 ปี 25 มิ.ย. 2564 1
11 เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ (ด้านกฎหมาย) สังกัด สศภ. ภูเก็ต 2 1 ปี 25 มิ.ย. 2564 1
12 เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ (ด้านกฎหมาย) สังกัด สศภ. เพชรบุรี 2 1 ปี 25 มิ.ย. 2564 1