ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ประเภทคดี : คดีอื่นตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด

1. คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 30/2558 คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 44/2557
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
ผู้ฟ้องคดี : นายอิต กระทุ่มกลาง กับพวกรวม 4 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : พันตำรวจเอก สุรเชษฐ์ จำนงค์วัฒน์ กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด
อ่านรายละเอียด