ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
รายละเอียด

คำร้องที่ 87/2563 คำสั่งที่ 319/2563
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 13 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ฟ้องคดี : นางเรณู กรวยสวัสดิ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อำนวยการเขตจตุจักร
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

เอกสารคำพิพากษาฉบับเต็ม (464.42KB)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 14 ก.ย. 2563, 10:51 น.| กลับขึ้นด้านบน |