ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 10/2556 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 13/2563
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 7 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ฟ้องคดี : นายชนะ สุดประเสริฐ กับพวกรวม 3 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด (มาตรา 116 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)

เอกสารคำพิพากษาฉบับเต็ม (3.5MB)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 10 ก.ย. 2563, 14:02 น.| กลับขึ้นด้านบน |