ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
รายละเอียด

คดีหมายเลขดำที่ อ. 1399/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 407/2563
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 11 พฤศจิกายน 2558
ผู้ฟ้องคดี : นายภาคภูมิ วงษ์ฬา
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เอกสารคำพิพากษาฉบับเต็ม (773.15KB)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 21 ก.ย. 2563, 10:04 น.| กลับขึ้นด้านบน |