ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
คำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
คำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ค้นหาตามเงื่อนไข :
ศาลปกครอง :    ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี :   
ประเภทการฟ้อง :    ฟ้องตรง อุทธรณ์คำพิพากษา คำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ทั้งหมด
ทุกคำดังต่อไปนี้ :   
วลีดังต่อไปนี้ :   
อย่างน้อยหนึ่งคำดังต่อไปนี้ :   
โดยไม่มีคำว่า :   
คดีหมายเลขดำ :    / เช่น 999/2564
คดีหมายเลขแดง :    / เช่น 999/2564

ดูคำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม