ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การสาธิตวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediation) โดยตุลาการศาลปกครองเยอรมัน ตามโครงการ “การศึกษาแนวทางการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง และการระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมในคดีปกครองด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย(Mediation)”(Part 6)
[ศาลปกครอง] การสาธิตวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediation) โดยตุลาการศาลปกครองเยอรมัน ตามโครงการ “การศึกษาแนวทางการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง และการระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมในคดีปกครองด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย(Mediation)”(Part 6)

ตุลาการศาลปกครองไทยซักถามและหารือเพิ่มเติมถึงประเด็นเกี่ยวกับเทคนิควิธีการไกล่เกลี่ยในคดีปกครอง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมตุลาการผู้ไกล่เกลี่ยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 

 

 

 

ตุลาการศาลปกครองไทยกล่าวขอบคุณและอำลาวิทยากร Prof. Dr. Roland Fritz

 

 

 

สัมมนากลุ่มย่อย (ช่วงบ่าย)

             การสัมมนาในครั้งนี้ ใช้เทคนิคการสัมมนาแบบWorld Café ซึ่งเป็นการสัมมนารูปแบบหนึ่ง ที่เหมาะสมกับการตั้งคำถามสำหรับเหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต(zukunftsgerichtete Fragen)โดยคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในทางที่สร้างสรรค์(Kreativität) ซึ่งการสัมมนารูปแบบนี้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ตั้งแต่12 คนขึ้นไป จนถึงประมาณ 100 คน โดยผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะหมุนเวียนไปตามกลุ่มที่เปรียบเสมือนเป็นโต๊ะกาแฟที่ทุกคนจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโต๊ะกาแฟจะมีหัวข้อที่นำการสนทนา (Themenbereich)แตกต่างกัน โดยผู้ดำเนินรายการหรือเจ้าภาพในแต่ละโต๊ะจะเสนอคำถามที่มีผลเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน (Impulsfrage)ตามหัวข้อที่เป็นเป้าหมายของโต๊ะนั้นๆ (auf dem Tisch)เพื่อแสวงหาความเห็นที่หลากหลายและครอบคลุม อันจะนำไปสู่คำตอบของปัญหาที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด(möglichstLösungen) และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ก็จะนำผลสรุปในท้ายที่สุด (zum Schluss)ไปนำเสนอในลักษณะของการอภิปรายผลบนโพเดียม(Podiumsgespräch)หรือบนเวที เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้รับทราบ

กลุ่มที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่2

 

 

 

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :
 
   
ป้ายกำกับ:สำหรับสมาชิกเท่านั้น (เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 ส.ค. 2560, 10:11 น. | กลับขึ้นด้านบน |