ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การสาธิตวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediation) โดยตุลาการศาลปกครองเยอรมัน ตามโครงการ “การศึกษาแนวทางการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง และการระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมในคดีปกครองด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย(Mediation)”(Part 5)
[ศาลปกครอง] การสาธิตวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediation) โดยตุลาการศาลปกครองเยอรมัน ตามโครงการ “การศึกษาแนวทางการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง และการระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมในคดีปกครองด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย(Mediation)”(Part 5)

 ทีมแปลและพากษ์เสียง
โดยนายเชิดวุฒิ สินพิมลบูรณ์ นางสาววรารัตน์ ไคขุนทด(หัวหน้าโครงการ)และนายนรินทร์ อิธิสาร

 

 

  ท่านสุชาติ มงคลเลิศลพ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรทั้งฝ่ายเยอรมันและไทย

 

 

 

 

 

 ท่านสุชาติ มงคลเลิศลพ ให้เกียรติถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกับผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับการสาธิตวิทยากรฝ่ายเยอรมันและฝ่ายไทยและนักแสดงรับเชิญกิตติมศักดิ์

 

ถ่ายรูปร่วมกับทีมแปลและพากษ์เสียง

 

ถ่ายรูปร่วมกับทีมแปลและพากษ์เสียง

 

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556
           สรุปผลและตอบข้อซักถาม (ช่วงเช้า)

           วิทยากรฝ่ายไทย สรุปสาระสำคัญที่ได้จากฟังการบรรยายและชมการสาธิต โดยมีวิทยากรและผู้ดำเนินการสาธิตฝ่ายเยอรมันเป็นผู้ให้ข้อสังเกตและตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

 

 

 

 

  

 

 

 จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นและซักถามวิทยากรถึงประเด็นเกี่ยวกับการการไกล่เกลี่ยโดยตุลาการ ศาลปกครองในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างขวาง

 

 

 

 

 

 

ท่านสุชาติ มงคลเลิศลพ มอบภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่มีลายเซ็นต์ของนักแสดงและวิทยากร ทุกท่านแก่Prof. Dr. Roland Fritz เพื่อเป็นที่ระลึก

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :
 
   
ป้ายกำกับ:สำหรับสมาชิกเท่านั้น (เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 15 ส.ค. 2560, 10:12 น. | กลับขึ้นด้านบน |